DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IFA - žebřík

IFA

Poděkování
Na začátku prosince 2019 nás ve městě Chodov přivítal pan Ing. Jiří Kiss a pan František Turanský. Tito dva milí pánové nás provedli hasičskou základnou a prozradili nám pár zajímavých informací jak k historii města a sboru dobrovolných hasičů Chodov, tak i k historii automobilu IFA, která sloužila 18 let chodovskému hasičskému sboru. Nechyběla ani ukázka techniky, při které nás samozřejmě nejvíce zaujal zrenovovaný veterán Praga RN. Shodou náhod jsme byli i svědky opravdového výjezdu hasičské jednotky dobrovolných hasičů Chodov. 

Po prohlídce hasičské základny nám byl předán automobil IFA, který nám Město Chodov darovalo za podmínky, že automobil zůstane tak, jak je a nebude přebudován na nic jiného.

Rádi bychom touto poděkovali Městu Chodov, Sboru dobrovolných hasičů Chodov, starostovi města panu Patriku Pizingerovi, panu Ing. Jiřímu Kissovi a panu Františku Turanskému za velmi štědrý příspěvek do naší sbírky veteránů. Moc si toho vážíme.